e-learning web stranica, izrada web stranice za učenje

e-learning web stranica

Web stranica za e-learning (online učenje) se sastoji od nekoliko raličitih modula, od kojih je najvažniji onaj za unos pitanja i odgovora sa označivanjem točnih odgovora (jedan ili više). Moguće je izraditi kvizove znanje prema potrebam i željama.

Mogućnosti web stranice za e-learning (online učenje)

Prikaz pitanja
Prikaz ponuđenih odogvora
Prikaz točnih odgovora
Izrada kviza znanja
Objava novosti
Objava ostalih tekstova
Kontakt formulari
SEO optimizacije
Dijeljenje na društvene mreže

Pošaljite nam e-mail na upiti@prolink.hr
Nazovite nas na + 385 91 61 61 811