Izrada 3D animacija

Izrada 3D animacija

Uvod

3d animacija je proces animiranja gotovih 3d modela. Prije početka izrade 3d animacije potrebno je pripremiti scenu, na koju se postavljaju pripremljeni 3d modeli. Složenost animacije se povećava sa brojem različitih modela koji se dodaju u scenu, kao i različitim drugim faktorima (recimo dodavanje vozila koja se kreću i slično). Sama izrada (renderiranje) uvelike ovisi o trajanju same animacije (broju frame-ova koje je potrebno renderirati) i njihovoj složenosti.

Pošaljite nam e-mail na upiti@prolink.hr
Nazovite nas na + 385 91 61 61 811