Izrada mobilnih igara, Android i iOS igre

Izrada mobilnih igara, Android i iOS igre

Izrađujemo mobilne igre prema narudžbi i kao samostalne projekte. Razvijamo native kod, a koristimo i razvojne okoline koje jednu bazu programskog koda mogu izvršavati na više operatinih sustava / platformi. Na ovaj način u svakom trenutku možemo osigurati optimalne performanse i cijene razvoja mobilne igara, ovisno o potrebama određenog projekta.

Za izradu 3d mobilnih igara koristimo Unity3d okruženje koje koriste i neki od najvećih studija na svijetu. Unity3d omogućava brz razvoj i koncentraciju na pripremu 3d modela i mehanike aplikacije.

Jednostavnije 2d igre se mogu raditi u Unity3d ili nekom drugu okruženju, dok se grafički materijali pripremaju u za to odgovarajućim programima, bilo za izradu bitmapa ili vektora.

Dizajn svake mobilne igre se detaljno priprema u suradnji sa naručiteljem. Prije početka programiranja mobilne igre potrebno je napraviti detaljnu specifikaciju projekta koja definira sve potrebne grafičke i ostale resurse potrebne da bi se projekt uspjšeno završio.

Proces izrade mobilne igre

Održavanje sastanka sa klijentom
Odluka o izboru razvojnog okruženja, prema potrebama i zahtjevima klijenta
Izrada grafičkog dizajna mobilne igre
Dorade grafičkog rješenje prema uputama klijenta
Programiranje aplikacije u izabranom razvojnom okruženju
Testiranje i dorade
Puštanje u rad / postavljanje na online dućane (App Store i Google Play)

Pošaljite nam e-mail na upiti@prolink.hr
Nazovite nas na + 385 91 61 61 811