Izrada web aplikacija, programiranje web aplikacija

Izrada web aplikacija, programiranje web aplikacija

Izrada web aplikacija se sastoji od izrade specifikacije potreba klijenta i programiranja programskog rješenja prema potrebama klijenta. Web aplikacija je programsko rješenje kojem se pritupa putem web peglednika (browsera) i izvršava se na serveru (poslužitelju). Osim programskog dijela na web serveru moguće je kao dio sustava apliakcije naručiti i dodatne mobilne aplikacije koje se instaliraju na mobilne uređaje djelatnika ili korisnika i koje čime jednu logišku cjelinu koja služi ubrzanje u poboljšanju poslovnih procesa naručitelja.

Web aplikacija se koriste za ubrzanje i automatizaciju poslovnih procesa, skupljanje podataka, izradu dokumenata, internu komunikaciju tvrtke sa djelatnicima i / ili klijentima, te još mnoge druge funkcije unutar modernog poslovnog okruženja.

Proces izrade web aplikacije

Održavanje sastanka sa klijentom
Izrada specifikacije web aplikacije
Izrada prijedlog dizajna web aplikacije
Programiranje backenda (CMS)
Programiranje frontenda
Testiranje i dorade
Puštanje u rad / postavljanje na web hosting paket klijenta

Sigurnost web aplikacije

Prilikom izrade web aplikacija posebnu pozornost posvećujemo sigurnosti rada aplikacije, kao i sigurnosti podataka koje aplikacija obrađuje.

 

Pošaljite nam e-mail na upiti@prolink.hr
Nazovite nas na + 385 91 61 61 811