Touchscreen aplikacije, izrada aplikacija za touch uređaje

Touchscreen aplikacije, izrada aplikacija za touch uređaje

Touchscreen aplikacije se koriste na touchscreen uređajima kako bi olakšale prikaz informacija. Interaktivne su i korisniku prikazuju željene informacije na jasan i pregledan način.

Jedna od čestih upotreba touchscreen aplikacija je na sajmovima, gdje je zbog velikog broj posjetitelja koji traže informacije o izlagatelju potrebno postaviti interaktivne info pultove.

Touchscreen aplikacije obično isporučujemo na Android ili Windows platformi, ovisno prema potrebama svakog projekta. Operativni sustav se određuje i prema touchscreen uređaju kojega naručitelj nabavlja za prikaz aplikacije.

Moguće je napraviti i sustav za upravljanje sadržajem u aplikacijama koji putem interneta osvježava sadržaj na svim uređajima koji su povezani sa centralnom bazom podataka. Sustav se postavlja na internet domenu u vlasništvu naručitelja i zaštićen je korisničkim imenom i lozinkom. Putem APIja (Application Programming Interface) sustav komunicira sa aplikacijama instaliranim na touchscreen uređaje i prema zadanim postavkama osvježava sadržaj. Sadržaj može biti tekst, slike ili video, a za redovite osvježavanje potrebno je da uređaj ima stalnu vezu na internet.

Osim osvježavanja sadržaja, moguće je pripremiti i sustav analitike koji šalje podatke o korištenju apliakcije u centralnu bazu podataka i priprema izvještaje za naručitelja.


Proces izrade touchscreen aplikacije

Održavanje sastanka sa klijentom
Odluka o izboru razvojnog okruženja, prema potrebama i zahtjevima klijenta
Izrada grafičkog dizajna touchscreen aplikacije
Dorade grafičkog rješenje prema uputama klijenta
Programiranje touchscreen aplikacije u izabranom razvojnom okruženju
Testiranje i dorade
Isporuka

Pošaljite nam e-mail na upiti@prolink.hr
Nazovite nas na + 385 91 61 61 811